Wiek Ziemi

Wiek Ziemi

Przed XIX wiekiem większość teorii dotyczących Ziemi i jej historii bazowała na wyjaśnieniach biblijnych. Jednak ludzie stopniowo znajdowali dowody, że Ziemia jest znacznie starsza niż sugeruje Biblia. Odkryto, iż niektóre warstwy skalne są starsze od innych, a skamieniałości są dowodem istnienia wielu wymarłych roślin i zwierząt. Abraham Werner urodził się w bogatej rodzinie niemieckiej, związanej z przemysłem wydobywczym i hutniczym. Studiował prawo, lecz porzucił je dla studiów geologicznych. W 1775 r. we Fryburgu, w Saksonii, Werner utworzył instytut górnictwa i mineralogii. Opracował pierwszy, powszechnie uznawany system klasyfikacji rodzajów skał i krajobrazów. W końcu XVIII wieku uważano, że Ziemia ukształtowała się w wyniku wybuchów wulkanów i trzęsień ziemi. Werner proponował w zamian, że Ziemia była dawniej zalana ogromnym oceanem, jako efekt potopu opisanego w Biblii. Woda powoli cofała się, odsłaniając warstwy skalne utworzone z minerałów zawartych w wodzie. Teoria ta zwana jest neptunizmem, od Neptuna - rzymskiego boga morza. Werner twierdził, że proces ten trwał około miliona lat. Jego teoria miała duży wpływ na prace późniejszych geologów.

Plutonizm

Choć wcześniej zajmował się w Szkocji prawem i tam również został doktorem medycyny, James Hutton stał się sławnym geologiem. W 1795 r. opublikował książkę „Teoria Ziemi". Nie zawiera ona biblijnego poglądu o potopie. Sugeruje, że Ziemia zmienia się powoli przez miliony lat i proces ten trwa nadal. Zgodnie z jego teorią skorupa ziemska była najpierw kształtowana przez siły naturalne, takie jak wiatr, woda, trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. Potem formowały się warstwy skalne i utwardzały, tworząc powierzchnię Ziemi. Wysoka temperatura wnętrza Ziemi spowodowała ruchy skał, formując nowe kontynenty. Hutton sugerował, iż cykl ten wciąż się powtarza, a więc Ziemia stale się odnawia. Jego poglądy są znane jako plutonizm, od Plutona -rzymskiego boga podziemi. Teoria ta wprowadza nowy sposób myślenia. Podczas gdy Werner sugerował, że tworzenie świata trwało bardzo długo i mogło być związane z biblijnym potopem, teoria Huttona kwestionuje dosłowną interpretację biblijnego poglądu na temat powstania Ziemi.

Ciągłe zmiany

Charles Lyell urodził się w Szkocji. Studiował prawo w Oksfordzie. W wieku 21 lat zainteresował się geologią. W 1831 r. został mianowany profesorem geologii w Królewskim College''u w Londynie. Przyczynił się do przekształcenia geologii z amatorskiego hobby bogaczy, w naukę z jej własnymi prawami. Lyell uważał, że cechy geologiczne spowodowane były naturalnymi procesami w długim okresie czasu. Wiatry niszczyły góry, lodowce przesuwały olbrzymie głazy, wybuchały wulkany, doliny były żłobione przez rzeki, a skały przez morze. Teoria ta znana jest jako aktu-alizm geologiczny, gdyż jej autor odrzucał teorie katastroficznych przemian. W ogólnym zarysie teoria ta została przedstawiona przez Huttona, jednak Lyell zilustrował ją nowymi informacjami, niedostępnymi w czasach Huttona. Z czasem teoria ta stała się poglądem większości geologów i pozostała aktualna do dziś.

www.penisa.pl www.leczenie-grzybicy.pl www.candida-albicans.org